Tóm tắt nội dung

Những hình thức thanh toán mà quý khách hàng có thể thực hiện với Dương Anh Digital

1. Phương thức thanh toán trước

1.1 Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại các cơ sở bán hàng của chúng tôi.

1.2 Đến Ngân hàng gần nơi ở của quý khách nhất để chuyển tiền/chuyển khoản theo thông tin chi tiết chúng tôi cung cấp: Số tiền, Tên đơn vị, số tài khoản, Ngân hàng mở tài khoản, nội dụng chuyển tiền/chuyển khoản.

1.3 Thông báo cho chúng tôi (bằng điện thoại, email, SMS,…) khi quý khách đã thực hiện chuyển tiền, chuyển khoản.

2. Phương thức thanh toán trả sau

Chuyển tiền, chuyển khoản qua Mobile banking, internet banking, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ cho bộ phận vận chuyển, giao hàng theo chỉ định của chúng tôi.

3. Xác nhận thanh toán

Ngay khi nhận được báo “Có” từ Ngân hàng, chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận với quý khách và xuất hàng giao hàng cho quý khách trong thời gian quy định.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển khoản sai thông tin, quý khách phải làm việc với ngân hàng để được xử lý ổn thỏa, chỉ khi nào tiền được chuyển đến tài khoản của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác nhận với quý khách. Trong một số tình huống quý khách có thể nhờ phía ngân hàng mà quý khách thực hiện giao dịch hoặc ngân hàng của chúng tôi sử dụng để kiểm tra đối chứng cần thiết.